Retura

Som en ledende leverandør av avfallstjenester til næringslivet, er vi bevisst vår rolle som en miljøansvarlig bedrift. Vi arbeider kontinuerlig for at virksomheten skal være skånsom mot miljøet, forebygge forurensning og finne de beste gjenvinningsalternativene.

Retura har et dypt og bredt miljøfokus, noe vi kommuniserer på følgende måte: Retura – et miljø i balanse. Hvert år donerer vi penger til WWF og alle våre mottak jobber aktivt for å minimere de miljøbelastningene våre tjenester medfører. Vårt fokus er å sikre optimal gjenvinning, forhindre at avfall kommer på avveie og at valgte avfallsløsninger tar hensyn til det CO2- avtrykket transportene medfører.

Retura er en sterk pådriver for miljøvennlig håndtering av avfall. Som en del av våre tjenester tilbyr vi opplæring og foredrag om kildesortering, gjenvinning og miljø. Vi har meget gode erfaringer med å ta med oss kunders ansatte til avfallsmottakene for å visualisere hvordan prosessene foregår. Dette skaper både læring, engasjement og bedre forståelse av god kildesortering. Alle forstår at den enkelte kan gjøre en forskjell!

Retura har mange dyktige og kunnskapsrike medarbeidere med bred erfaring innenfor miljø og HMS-arbeid og vi kan hjelpe våre kunder med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Retura er i tillegg involvert i ulike konkrete miljøtiltak slik som eksempelvis strandryddingsprosjekter i regi av «Hold Norge Rent», og vi bidrar til Hurtigrutens «Young Explorer», hvor vi rydder avfall langs Norskekysten.

ReturaRetura
https://retura.no/