Aquatiq Chemistry

Aquatiq Chemistry - en ledende leverandør av kjemiske og tekniske produkter for bruk innen næringsmiddelindustri, mekanisk industri, akvakultur og transportsektoren. Vår kompetanse strekker seg lenger enn ett tradisjonelt kjemikalieselskap - vi tilbyr også en omfattende portefølje av miljøsikringsutstyr, slik at vi ikke bare bistår din bedrift med egnede kjemikalier, men også kompetanse og produkter for sikker lagring av disse.

Kjemikalier kan være miljøbelastende og vi har derfor valgt å legge alle våre miljømerkede produkter lett tilgjengelig for våre kunder, slik at det skal være enkelt å kunne velge miljøriktig produkt der det er mulig. Svanemerket vurderer alle fasene fra råvare til avfall, og stiller strenge krav der nytten av miljøforbedringen er størst.

Vi hjelper deg å velge riktige produkter, kontakt oss: +47 61247010

Aquatiq ChemistryAquatiq Chemistry
https://chemistry.aquatiq.com/